Celem wydarzenia będącego kontynuacją I Polonijnych Żeglarskich Mistrzostw Świata w Wiedniu jest przede wszystkim popularyzacja żeglarstwa w środowiskach polonijnych oraz konsolidacja tych środowisk z krajem ojczystym, a także wyłonienie najlepszej polonijnej załogi żeglarskiej. Przeprowadzenie regat stanowi zaszczyt dla Gdańskiego Ośrodka Szkoleń Motorowodnych "STEWA" Przystań Jachtowa, któremu powierzono organizację regat popularyzujących nie tylko współzawodnictwo sportowe, ale również promujące Polskę i Miasto Gdańsk.

Organizacja II Polonijnych Żeglarskich Mistrzostw Świata w Gdańsku ma na celu umacnianie więzi uczestników, ich rodzin i bliskich z krajem ojczystym, pokazywanie piękna przyrody, architektury i kultury Polski oraz jej osiągnięć i rozwoju, propagowanie żeglowania po Bałtyku, a przede wszystkim integrowanie Polonii z Polakami zamieszkałymi w kraju, a także ożywianie dróg wodnych oraz akwenów Gdańska poprzez popularyzowanie żeglarstwa. Ma również na celu podkreślenie walorów morskich Gdańska i dostępności miasta dla żeglarzy.

Impreza ta organizowana uprzednio w Polskim Jacht Klubie przy Polskim Klubie w Wiedniu, a kontynuowana w Gdańsku wspomaga wzajemną integrację środowisk polonijnych oraz popularyzuję idei łączenia się żeglarzy polskich i polonijnych w struktury ponadnarodowe.