Patent Motorowodny Sternik Morski

Wymagania:
1. Ukończony 18 rok życia
2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi
3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia
1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych
2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.